Kvinner i lokalpolitikk 2015

En statusevaluering

Rapporten presenterer utvikling og status for kvinners representasjon i norsk lokalpolitikk etter valget i 2015.

Rapporten er skrevet av Bjarte Folkestad, Jo Saglie & Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning og utgjør siste del av et større prosjekt – Lokalvalgdagen – som Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret har gjennomført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kvinner i lokalpolitikk 2015 (pdf)