Laks på land

En utredning om egne tillatelser til landbasertmatfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørretmed bruk av sjøvann.

Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet - 14. januar 2015

Last ned rapporten (pdf-format)