Lenker til ajourførte lover hos Lovdata

Lover som forvaltes av Sosial- og helsedepartementet (hos Lovdata)

Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av lovteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av Stortinget og sanksjoneres av Kongen.

Oversikten er kronologisk.