Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en ny artikkel om kombinasjon av arbeid og pensjon blant eldre sysselsatte. Artikkelen viser bl.a. at andelen som tar ut pensjon tidlig er større blant menn enn blant kvinner, og at den er større i privat enn i offentlig sektor.

Blant dem som fortsatte å jobbe fra 2015 til 2016 hadde flesteparten, 91 prosent, uendret stillingsprosent. Det er dermed få som trapper ned i jobben.

Rundt halvparten av de sysselsatte i aldersgruppen 61-65 år i 2015 tok ut pensjon i 2016. Sysselsatte som fortsatte å jobbe i uendret stillingsprosent tok ut pensjon i mindre grad enn de som trappet ned i jobben.

Artikkelen er en del av Arbeids- og sosialdepartementets avtale med SSB om at de skal produsere statistikk og analyser av eldres tilpasning på arbeidsmarkedet.

Les artikkelen på SSBs nettsider: