Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

Rapport 2015/39 Statistisk sentralbyrå

Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning. Forskjellen er størst blant menn.

I rapportens første del presenteres en deskriptiv analyse av befolkningens dødelighet etter yrke. Befolkningens levealder har generelt steget ganske kraftig over tid. Resultatene viser at forskjellene i dødelighet etter yrke opprettholdes over tid, særlig blant menn. Blant kvinner ser forskjellen ut til å ha økt noe siden 1980-tallet, og særlig etter 2004 – 2008.

I tillegg til levealder etter yrke gis det en oversikt over uttak av pensjon etter yrke. Rapporten finner ingen sammenheng mellom levealder og pensjonsuttak blant menn. Blant kvinner er det en tendens til at yrker med høyest levealder har størst tilbøyelighet til å ta ut pensjon tidlig.

Rapporten

 

Les rapporten her (SSB)

Oppdragstaker

Jens-Kristian Borgan og Inger Texmon, Statistisk sentralbyrå. 

Oppdragsgiver

Arbeidet med rapporten er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.