Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.02.2013