Lommebudsjettet 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser.

Lommebudsjettet 2007 (pdf-format)