Lommebudsjettet 2007

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser.

Lommebudsjettet 2007 (pdf-format)