Lommebudsjettet 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2015.

 

     

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2015.

Lommebudsjettet 2015 (pdf-format)