Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige

LOV 1931-06-12 nr 01: Lov i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929.

Se loven på lovdata.no