Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.