Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.