Lov om 1 og 17 mai.

LOV 1947-04-26 nr 01: Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Loven regulerer arbeid og lønn for høytidsdagene 1. og 17. mai

Loven regulerer arbeid og lønn for høytidsdagene 1. og 17. mai 

Se loven på lovdata.no