Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter

Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.