Kunstavgiftsloven

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 4. november 1948 nr. 1 om avgift på omsetning av billedkunst (kunstavgiftsloven)

Ved all offentlig omsetning, og ved slike erverv som etter denne lov er likestilt med offentlig omsetning, av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen i tillegg til kjøpesummen betale en avgift på inntil 5 prosent av denne. Departementet fastsetter prosentsatsens størrelse.

Se loven på lovdata.no