Lov om krigspensjon for sivile m.v.

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1946-12-13 nr 22: Lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner.

Denne loven gjelder for norske statsborgere som ikke kommer inn under loven om krigspensjonering for militærpersoner, og som er påført skade ved krigsulykke.

Denne loven gjelder for norske statsborgere som ikke kommer inn under loven om krigspensjonering for militærpersoner, og som er påført skade ved krigsulykke.  

Se loven på lovdata.no