Lov om lønnsplikt under permittering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om lønnsplikt under permittering

Lovtekst på Lovdata.