Lov om lønnsplikt under permittering

Lov om lønnsplikt under permittering

Lovtekst på Lovdata.