Lov om petroleumsvirksomhet, med sentrale forskrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om petroleumsvirksomhet med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.