Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV-2010-02-19-5: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor

Loven angir vilkårene for statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.

Loven angir vilkårene for statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.

Se loven på lovdata.no