Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.