Lover og regler

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.