Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

Lovtekst og forskrifter på Lovdata.