Sanksjonslov mot Iran

Lov om gjennomføring av sanksjoner mot Iran

Lov om de bestemmelser som er nødvendige for å forhindre at norske borgere, selskaper, foreninger eller stiftelser har økonomisk eller annet samkvem med Iran, eller fysiske eller juridiske personer i Iran.

Lov om de bestemmelser som er nødvendige for å forhindre at norske borgere, selskaper, foreninger eller stiftelser har økonomisk eller annet samkvem med Iran, eller fysiske eller juridiske personer i Iran. (Det er ikke hjemlet noen sentrale forskrifter i loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no