Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag

Utenriksdepartementet

Nordisk konvensjon om underholdsbidrag

Lov om rettskraftig dom, administrativ beslutning eller en av offentlig myndighet godkjent avtale, hvoretter noen i en av de kontraherende stater er pliktig til å betale underholdsbidrag til ektefelle, tidligere ektefelle, barn, stebarn eller barnets mor, skal anerkjennes i de andre kontraherende stater uten særskilt stadfesting.

Lov om rettskraftig dom, administrativ beslutning eller en av offentlig myndighet godkjent avtale, hvoretter noen i en av de kontraherende stater er pliktig til å betale underholdsbidrag til ektefelle, tidligere ektefelle, barn, stebarn eller barnets mor, skal anerkjennes i de andre kontraherende stater uten særskilt stadfesting. (Det er ikke hjemlet sentrale forskrifter i loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no