Lover og regelverk EV

Lover og regelverk

Nedenfor er en oversikt over alle lover som ligger under Energi- og vassdragsavdelingens ansvarsområde. De viktigste forskriftene for den enkelte lov er også inkludert.


Industrikonsesjonsloven

Industrikonsesjonsloven i fulltekst hos Lovdata

Endringsloven av 1969 i fulltekst hos Lovdata

Endringsloven av 1983 i fulltekst hos Lovdata

Forskrift om justering av konsesjonsavgifter m.v.


Vassdragsreguleringsloven

Vassdragsreguleringsloven i fulltekst hos Lovdata

Endringsloven av 1969 i fulltekst hos Lovdata

Endringsloven av 1983 i fulltekst hos Lovdata

Endringsloven av 1992 i fulltekst hos Lovdata

Forskrift om justering av konsesjonsavgifter m.v.


Vassdragsloven/ Vannressursloven

Vannressursloven i fulltekst hos Lovdata

Vassdragsloven i fulltekst hos Lovdata

Lov i henhold til konvensjon mellom Norge og Sverige

Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Forskrift om kvalifikasjoner hos den som forestår planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg

Forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg

Forskrift om justering av konsesjonsavgifter m.v.

Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser


Energiloven

Energiloven i fulltekst hos Lovdata

Forskrift til energiloven i fulltekst hos Lovdata

Forskrift av 14.12.2001om endring av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Pdf format)

Forarbeid til forskrift av 14.12.2001 om endring av forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (Pdf format)

Delegasjon 14.12.2001 til Norges vassdrags- og energidirektorat etter energiloven. (Pdf format)

Regjeringens resolusjon av 18. februar 1999 - om endringer i forskrifter til energiloven

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer.

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet

Forarbeid til forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til Energifondet

Forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Leter du etter andre lover som er relatert til energi- og vassdragssektoren, kan du søke på Stiftelsen Lovdatas sider.

For en komplett oversikt over alle forskriftene som Olje- og energidepartementet har ansvaret for, kan du klikke her.

Du kan også finne ytterligere informasjon om lovverk og forskrifter på NVEs hjemmesider