Lover som forvaltes av Utenriksdepartementet (pekere til Lovdata)

Lover og sentrale forskrifter tilknyttet Utenriksdepartementet (hos Lovdata)

Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover og sentrale forskrifter hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av tekstene på grunnlag av nye endringer som vedtas av Stortinget og sanksjoneres av Kongen.

Utenriksdepartementets traktatregister (opprettet 02.07.03) gir en oversikt over alle traktater Norge er part i.