Luster kommune: Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken

Rapport frå styringsgruppa 08.02.12

Luster kommune hadde i perioden 1999-2003 og 2003-2007 17,2 prosent kvinner i kommunestyret. Målsetjinga med deltakinga i prosjektet Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken var å få auka kvinnedelen, og få fleire kvinner i leiande posisjonar.

Luster kommune hadde i perioden 1999-2003 og 2003-2007 17,2 prosent kvinner i kommunestyret. Målsetjinga med deltakinga i prosjektet Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken var å få auka kvinnedelen, og få fleire kvinner i leiande posisjonar.