M-11/1993 - Tilskudd til praktikanter i landbruket

(21.01.1993)

Rundskriv
M-11/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/00097

21.01.1993

Vedlegget ligger i rundskrivet

Til

Fylkeslandbrukskontorene, landbrukskontorene, jord-og skogbruksetat

Tilskudd til praktikanter i landbruket

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Med hilsen

Almar Sagelvmo
Landbruksdirektør

Per Ofstad
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55