M-11/1999 - Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier

R-725 (06.05.1999)

Rundskriv
M-11/1999
R-725

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1997/03761

6. mai 1999

Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell(utgått)
Forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier(utgått)

Statens dyrehelsetilsyn, Bisjukdomsnemnda,
Fylkesmannen, landbruksavdelinga, alle fylke,
Norges Birøkterlag, Norges Bondelag,
Norsk Bonde‑ og Småbrukarlag

Ny forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, og endret forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier.

Vedlagt følger ny Forskrift om innførsel og utførsel av levende bier, bisæd, biembryoner, biavlsprodukter og brukt bimateriell, fastsatt av Landbruksdepartementet 03.05.99.

Vedlagt følger Forskrift om smittsomme sjukdommer og avlsfremmende tiltak på bier , fastsatt av Landbruksdepartementet 13.05.94 med endringer fastsatt av Landbruksdepartementet 03.05.99. Endringene innebærer at forskrift av 13.05.94, Kap II § 2 om importforbud oppheves, at det er tatt inn nytt 2. ledd i § 12 som gir unntak fra 1. ledd om forbud mot f6ring med importert honning, samt ny § 13a vedrørende varighet av pålagte restriksjoner.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55