M-13/1993 - Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993

(01.02.1993)

Rundskriv
M-13/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/01431

01.02.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene, Skogbruksetaten

Sentral inntrekking m.v. av rentemidler i 1993

Landbruksdepartementet har bestemt at 20% av brutto innvunne rentemidler i 1992 skal innbetales til sentralt bruk, og over­føres senest 31. mars 1993 til bankkonto nr. 8101.26.02243, Landbruksdepartementet, Rentemidler, Pb. 8007-Dep. 0030 Oslo.

Samtidig skal det utbetales 23% av brutto innvunne rentemidler til den stedlige skogeierforening under Norges Skogeierfor­bund.

Begge beløp skal avrundes nedad til nærmeste hele 100 kroner.

Departementet forutsetter at fylkesskogsjefene sørger for at utbetalingene samordnes på fylkesnivå, og i forbindelse med innbetalingen av rentemidler til sentralt bruk skal det gis følgende opplysninger i eget brev til departementet:

  1. Brutto innvunne rentemidler i fylket (distriktsvis) 1992.
  2. Beløp for kjøp av andeler i Skogbrukets Kursinstitutt.
  3. Eventuelle andre fradrag før beregning av overføringene.
  4. Beløp som er overført til departementet.
  5. Beløp som er sendt til navngitt(e) skogeierforening(er).

En del eksemplarer av dette rundskriv følger vedlagt, og bes videresendt til skogbrukssjefene og revisorene så snart som mulig.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55