M-13/1994 - Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

(25.01.1994)

Rundskriv
M-13/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00870

25.01.1994

Til

Fylkesmannen, landbruksavdelingene

Utbetaling av tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1994 (kap. 1140 og kap. 1142)

Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalingsfullmakter for nydyrking (tilskottkode 020), grøfting (tilskottskode 027) og jordbruksveger (tilskottskode 304). Dette er tilskottsordninger som er belastet kap. 1140 post 73.

Av budsjettmessige årsaker er det ikke nødvendig å gi særskilte utbetalingsfullmakter for kap. 1140 post 73 i 1994. Landbruksavdelingene kan betale ut tilskott til nydyrking, grøfting og jordbruksveger etterhvert som utbetalingsanmodningene kommer inn. Feltet “Utbetalingsfullmakt” i T801 i TILSKOTT settes således til 9.999.999 for disse ordningene.

Det samme gjelder ved utbetaling av tilskott til jordbruksveger innvilget over kap. 1142 post 71.3 (tilskottskode 305) i 1992 og 1993.

Årsoppgave 1993 - Tilskott til jordbruksveger

Landbruksavdelingene må senest innen 15.2.94 sende departementet oppgaver over ansvar pr. 1.1.94 for jordbruksveger.

Ansvar pr. 1.1.93 kr.
+innvilget i 1993 kr.
- inndratt i 1993 kr.
- utbetalt i 1993 kr. ___________
Ansvar pr. 1.1.94 kr. ___________

Med ansvar menes summen av tidligere innvilgede, men ikke utbetalte tilskott. Oppgaven skal gis for hver av de to budsjettkapitler 1140 og 1142.

For å kunne føre videre departementets statistikk for jordbruksveger, må kontoret i tillegg gi følgende opplysninger:

Ant. Veganlegg
Veg lengde km
Kostnad* kr
Tilskott kr

* For ferdigbygde anlegg skal regnskapstallene for anleggskostnadene legges til grunn.

I kostnadene regnes med bare den del som faller på jordbruksinteressene. Ved for eksempel kombinerte jordbruks- og skogsveger skal bare jordbrukets andel av kostnadene regnes med.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55