M-14/1993 - Produksjonstillegg i jordbruket — utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.7.92

(08.02.1993)

Rundskriv
M-14/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/01465

08.02.1993

Til

Alle landbrukskontor og fylkeslandbrukskontor, Jordbruksetaten

Produksjonstillegg i jordbruket – utbetaling for søknadsomgangen pr. 31.7.92

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Alf SelnesaunetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55