M-18/1997 - Endring i import av poteter fra den tyrkisk-okkuperte delen av Kypros

R-553 (23.04.1997)

Rundskriv
M-18/1997
R-553

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/01467

23. april 1997

Til

Statens landbrukstilsyn, Gartnerhallen A/L, Barna Gruppen AS, Bjarne Johnsen Import A/S, Trygve Tønjum. Import A/S, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters forbund

Vedrørende endring i praksis for import av poteter fra den såkalte Turkish Republic of Northern Cyprus

Landbruksdepartementet har, etter henstilling fra Utenriksdepartementet, besluttet å endre praksis med hensyn til import av poteter fra den tyrkisk-kypriotiske del av øya Kypros, som myndighetene der kaller Turkish Republie of Northern Cyprus (TRNQ Sertifikater utstedt av myndigheter i TRNC vil fra 1. oktober 1997 ikke lenger være gyldige for import av poteter til Norge.

Endringen gjøres med følgende begrunnelse:

Forskrift for innførsel av planter og plantedeler til Norge av 12.09.83 § 5 setter krav om sertifikater undertegnet av eksportlandets «offisielle planteinspeksjonstjeneste». I likhet med det internasjonale samfunn forøvrig, har Norge ikke anerkjent TRNC som selvstendig stat, og kan derfor ikke godkjenne varesertifikater eller andre dokumenter utstedt av myndigheter under TRNC som «offisielle». Norge aksepterer bare myndighetene i Republikken Kypros som offisielle myndigheter når det gjelder utstedelse av sertifikater eller andre dokumenter ved import fra Kypros.

Ettersom endringen ikke er begrunnet i plantehelsemessige forhold, finner departementet det riktig å vente med å gjennomføre den til 1. oktober av hensyn til allerede inngatte kontrakter for inneværende sesong, mellom norske importører og eksportører i TRNC.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.
avdelingsdirektør

Carl Erik Semb
underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55