M-20/1993 - Tilskudd til barnehager — midler for 1993

(23.03.1993)

Rundskriv
M-20/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/02214

23.03.1993

Til

fylkeslandbrukskontorene, jordbruks-og skogbruksetat

Tilskudd til barnehager – midler for 1993

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Med hilsen

Almar Sagelvmo
Landbruksdirektør

Per Ofstad

Saksbehandler: Ingunn SørnesØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55