M-22/1996 - Forskrift om oppheving av forskrift om tilskudd til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter - nedslakting scrapie

R-464 (20.06.1996)

Rundskriv
M-22/1996
R-464

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/01707

20. juni 1996

Til

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Omsetningsrådet, Norsk kjøtt, Kjøttbransjens landsforbund, Norsk sau- og geitalslag

Forskrift om opphevelse av forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie

Forskrift om opphevelse av forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie.

Vedlagt oversendes Forskrift om opphevelse av forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonskostnader i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie, fastsatt av Landbruksdepartementet 16.11.95.

Formålet med ordningen var å medvirke til at det ikke kommer kjøtt på markedet av sauer og lam fra besetninger som er pålagt nedslaktet på grunn av påvist scrapie. Det ble i avtaleperioden 1995-96 stilt midler til disposisjon over Jordbruksavtalen til formålet.

Slakteverdi og destruksjonsutgifter for dyr som pålegges nedslaktet dekkes nå sammen med livverdien av dyra over statsbudsjettet kap. 1107.

Med hilsen

Kjell Nyhus

Per Finset
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55

Vedlegg:
Forskrift om opphevelse av forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie (utgått)

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20.06.96 med hjemmel i jordloven § 18 og i medhold av Jordbruksavtalen.

Forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie, fastsatt av Landbruksdepartementet 16.11.95, oppheves fra 01.07.96.