M-24/1993 - Bovin virusdiare/mucosal disease

Rundskriv
M-24/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/03214

12.03.1993

Til

alle fylkesveterinærene

Bovin virusdiare/mucosal disease

Landbruksdepartementet har besluttet å delegere til fylkes­veterinærene myndighet til å dispensere fra bestemmelsene i § 1, punkt 2a i forskrifter til bekjempelse av smittsomme sjukdommer av 28. oktober 1983 for såvidt gjelder sjukdommene bovin virusdiare/mucosal disease og border disease.

Fylkesveterinær kan delegere denne myndighet videre til distriktsveterinær.

Delegeringen gjelder fra 20. mars 1993.

Med hilsen

Marit Halleraker
fung. underdirektør

Steinar Svanemyr
underdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55