M-27/1993 - Kapittel 1142 post 71.3 - Tilskott til jordbruksveger - innvilgningsfullmakt 1993

(31.03.1993)

Rundskriv
M-27/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/03126

31.03.1993

Til

Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, jordbruksetaten

Kapittel 1142 post 71.3 - Tilskott til jordbruksveger - innvilgningsfullmakt 1993

For 1993 kan det innvilges inntil 3.0 mill. kroner over kap. 1142 post 71.3 til bygging av jordbruksveger (kode 305). Midlene skal fortrinnsvis nyttes til jord­bruksveger som også legger forholdene til rette for tilleggsnæringer på gardsbruk, f.eks. utmarksnæringer. Fylkeskvotene blir som følger (i kroner):

Østfold

0

Rogaland

0

Akershus

0

Hordaland

0

Hedmark

350.000

Sogn og Fj.

800.000

Oppland

350.000

Møre og R.

100.000

Buskerud

350.000

Sør—Tr.lag

350.000

Vestfold

0

Nord—Tr.lag

150.000

Telemark

250.000

Nordland

100.000

Aust-Agder

0

Troms

100.000

Vest-Agder

0

Finnmark

100.000

Søknadsmassen pr. 1.3.93 er i hovedsak lagt til grunn for fordeling av midlene på fylkene. Samlet søknads­masse var på dette tidspunktet 14.7 mill. kroner. På grunn av liten søknadsmasse er sju fylker ikke gitt innvilgningsfullmakt i 1993.

Tilskott til nye veganlegg og tilleggstilskott til eldre anlegg, må innvilges innenfor den tildelte innvilgningskvoten. Inndratte tilskott på søknader som ble innvilget før 31.12.91 kan ikke disponeres på nytt. Dette er midler som ble bevilget over et annet budsjettkapittel (1140).

Med hilsen

Martin Holtung

Sigurd Sandaaker

Saksbehandler: Henrik EinevollØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55