M-28/1994 - Forskrift om endring av forskrift om årsverktillegg for husdyrproduksjon av 27.11.1993, for søknadsomgangen pr. 31.12.93

(08.04.1994)

Rundskriv
M-28/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/03153

08.04.1994

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Kommuner, landbruksforvaltningen

Forskrift om endring av forskrift om Årsverktillegg for husdyrproduksjon av 27.11.1993, for søknadsomgangen pr. 31.12.93

Det er etter møte med Norges Bondelag blitt bestemt at Årsverktillegget for sau kode 132 skal få halvt årsverktillegg. Det vil si at grunnlaget for beregningen av årsverktillegg for sau blir forskjellig fra det som står i forskriften for søknadsomgangen pr. 31.12.93 med søknadsdato 10.01.94. Ny beregningsmåte for grunnlaget er:

  • kode 130+kode 131 +(kode 132/2)

I forskriften medfører dette endring i teksten for forskrift om årsverkstillegg for husdyrproduksjon §2 pkt. l 3. strekpunkt:

“Det blir ikkje rekna ut årsverktal for:

  • andre sauer og lam som ikkje er med i avlen og som skal slaktast før 1. april.” Dette underpunktet oppheves.

§4 pkt.l. 2. avsnitt, punkt 2 skal lyde:

“Sau (kode 130 + 131 + (132/2))”

Endringene gjelder også ved beregning av avløserrefusjon for søknadsomgangen pr. 31.12.93.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Jongeir HaugenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55