M-29/1993 - Avløserordningen for ferie og fritid - vedr. felles drift

(28.04.1993)

Rundskriv
M-29/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/05006

28.04.1993

Til

Fylkeslandbrukskontor og landbrukskontor, Jordbruksetaten, Avløserlag

Avløserordningen for ferie og fritid - vedr. felles drift

Avløsningsformen “felles drift” omfatter som kjent fra og med 1993 kun mer omfattende samdrift. Bl.a. kompliserte skatteregler for kompaniskap har imidlertid medført at enkelte brukere ønsker å omgiøre selskapsformen til forpaktning allerede fra og med 1992. Dvs, at utbetalt avløserrefusjon for 1992 for avløsningsform 3 ønskes omgiort til annen avløsningsform.

Omgjøring fra kompaniskap til forpaktning der en av partene er næringsdri­vende mens den annen part er lønnsmottaker (evt. ved siden av å motta forpaktningsavgift), kan godkjennes dersom det for 1992 i ettertid blir produsert nødvendig dokumentasjon. Dvs. dokumentasjon i form av kvitterin­ger for innbetalt arbeidsgiveravgift og skattetrekk samt lønns- og trekkoppga­ve for 1992.

Dispensasjonssaker etter dette rundskrivet behandles på ordinær måte ved fylkeslandbrukskontoret etter innstilling fra landbrukskontoret.

Ovennevnte løsning er kommet til bl.a. etter innspill fra Norges Bondelag ved avdeling for regnskap og juridisk service.

Med hilsen

Martin Holtung

Aase Storhaug

Saksbehandler: Førstekonsulent Freddy StrømmenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55