M-3/1994 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

(05.01.1994)

Rundskriv
M-3/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00042

05.01.1994

Til

alle Fylkesmenn, Landbruksavdelingen og alle kommuner

Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

Landbruksdepartementet har den 03.01.1994 endret forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg i overensstemmelse med Jordbruksavtalen 1993/94. Forskriften følger vedlagt. ( Utgått)

Det er foretatt endringer §§ 4,5,6,7 og 11. Den viktigste endringen er at faktisk utbetaling av kontrakttillegg pr. kg fastsettes av Omsetningsrådet og at eventuelt bevilgningsbehov ut over jordbruksavtalebevilgningen finansieres med omsetningsavgift (§ 4). Endringen vil således ikke medføre praktiske konsekvenser for produsentene eller eggpakkeriene.

Med hilsen

Magne Stubsjøen

Kjell Nyhus

Saksbehandler: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55