M-32/1995 - Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

R-395 (27.04.1995)

Rundskriv
M-32/1995
R-395

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/03706

28. april 1995

Gebyr for behandling av søknader om innførsel av hund og katt

Med hjemmel i forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om innførsel av levende dyr av 21.4.95 § 2 har Landbruksdepartementet fattet slikt vedtak:

For behandling av søknader om innførsel av hund og katt etter forskrifter om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander av 2 juli 1991 betales til det offentlige et gebyr stort kroner 500;-.

Dette vedtaket trer i kraft straks. .

Med hilsen

Steinar Svanemyr e.f.
underdirektør

Jon Kvisli Østmoe
konsulent
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55