M-34/1994 - Delegasjon av vedtaksmyndighet i forbindelse med innførsel og tilbakeførsel av hund og katt til Norge og overføring/tilbakeføring av hund til/fra Svalbard

(25.04.1994)

Rundskriv
M-34/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/4169

25.04.1994

Til

landets veterinærer

Delegasjon av vedtaksmyndighet i forbindelse med innførsel og tilbakeførsel av hund og katt til Norge og overføring/tilbakeføring av hund til/fra Svalbard

Med hjemmel i forskrifter om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander av 2. juli 1991 § 7, har Landbrukdepartementet den 19. april 1994 delegert vedtaksmyndighet til;

  • Statens karantenestasjon for dyr, når det gjelder innførsel og tilbakeførsel av hund og katt til Norge,
  • og til Fylkesveterinæren for Troms og Finnmark, når det gjelder overføring/tilbakeføring av hund fra Svalbard.

Spørsmål vedrørende innførsel og tilbakeførsel av hund og katt til Norge, overføring/tilbakeføring av hund til/fra Svalbard, kan rettes til de respektive instanser.

Vedtaksmyndigheten er gjort gjeldende fra 1. mai 1994.

Med hilsen

Fridtjov Vigerust e.f.
underdirektør

Ketil Rykhus
veterinærinspektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55