M-37/1993 - Ny forskrift for tilskott til organisert beitebruk

(01.06.1993)

Rundskriv
M-37/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/06237

01.06.1993

Forskrift utgått

Til

Fylkes landbrukskontorene, Jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Styret for Tiltaksfond for småfe og fjørfe med mer., Varamedlemmene i Tiltaksfondet, NIT-Landbruk A/S

Ny forskrift for tilskott til organisert beitebruk

Vedlagt følger i eksemplar av ny forskrift for tilskott til organisert beitebruk gitt av Landbruksdepartementet 25.04.93. Forskriften er gjort gjeldende fra 1. juli 1993.

Fra samme tid utgår tidligere forskrift om tilskott til organisert beitebruk av 7. juni 1971.

Med hilsen

Kjell Nyhus

Anne-Cathrine Hansen

Vedlegg (ikke elektronisk)Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55