M-48/1994 - Organisert beitebruk

(17.06.1994)

Rundskriv
M-48/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/606087

17.06.1994

Til

Fylkesmannen, Iandbruksavdelingen, alle fylker

Organisert beitebruk

Dette rundskrivet erstatter rundskriv M-8/94.

Forvaltningen av ordningen Organisert beitebruk er i sin helhet delegert til Fylkesmannen fra 01.07.93. Ordningen er regulert ved forskrift for tilskott til organisert beitebruk, fastsatt av Landbruksdepartementet 12.01.94. (Det vises til tidligere utsendt rundskriv M-14/94 vedlagt forskriften.)

Oversendelse av ny programvare.

Ny programvare og data vedrørende beitelaga er overført til land­bruksavdelingene i juni 1994. Fylkene har tidligere oppdatert enkelte tabeller i fagsystemet Tilskott og kontrollert fødselsnummer for medlemmer og lag mot Landbruksregisteret.

Frister

31.07.94

Siste frist for registrering av søknadene i tilskottsystemet ved Landbruksavdelingen. Rapporten TR76 ">Utregning av ordinært tilskott " >beregner tilskottets størrelse til de enkelte beitelag og benyttes av FMLA ved anmodning om utbetalingsfullmakt på mail til P. Finset, Landbruksdepartementet.

10.08.94

Frist for departementet til å oversende utbetalingsfullmakt til Landbruksavdelingene.

20.08.94

Siste frist for utbetaling. NIT-landbruk henter data for beregning av særskilt tilskott, utkjøring av landsstatistikk. Det er viktig at fristen blir overholdt da datagrunnlaget for utarbeiding av landsstatistikk hentes ved dette tidspunkt.

Brukerhåndbok til programmet ettersendes uke 25.

Med hilsen

Kjell Nyhus

Per Finset
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55