M-48/1995 - Vedr ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

R-411 (23.06.1995)

Rundskriv
M-48/1995
R-411

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/05035

23. juni 1995

Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg, 23.06.95 (utgått)

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Styringsgruppen for kontraktproduksjon

Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

Landbruksdepartementet har den 23.06.95 endret Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg i overensstemmelse med Jordbruksavtalen 1995/96. Forskriften følger vedlagt.

Det er foretatt endringer i § 4 med tanke på avvikling av kontraktordningen i henhold til jordbruksavtaleteksten.

Når det gjelder produsenter med flere innsett følges samme bestemmelse om at det ikke gis kontrakttillegg til de høner som blir 20 uker etter 01.01.96.

Styringsgruppen for kontraktproduksjon bes vurdere om de jfr. forskriftens § 6 bør utarbeide normer for maksimal leveranse fra et innsett.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55