M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

(30.09.1993)

Rundskriv
M-56/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/10214

30.09.1993

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Landbrukets priscentral, Statkorn, Grovfôrsenteret, Selskapet for Norges Vel

Avlingsmengder - prognoser for 1993

Mens det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den endelige avlingsstatistikken for samtlige jord- og hagebruksvekster, er arbeidet med innsamling av avlingsprognoser fordelt på flere instanser.

Landbrukets Priseentral (LPC) har fom. 1991 organisert arbeidet med innsamling av data og prognoseutarbeidelse for hagebruksvekstene sin del.

Statkorn står for innsamling og bearbeiding av avlingsprognoser for korn.

Vi må be om bistand fra Fylkesmannen’s Landbruksavdeling vedrørende innsamling av avlingsprognoser for poteter. gras. rotvekster oa. andre fôrvekster. Forventet avling skal registeres ved utgangen av oktober.

Rapport, inklusiv en kort vurdering av årsveksten, skal sendes departementet innen 10. november 1993.

Prognosetallene for poteter og fôrvekster skal brukes av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning i forbindelse med fastsettelse av normalårsavlinger for 1993.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler: Nanna BerganØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55