M-56/1995 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

R-419 (15.09.1995)

Rundskriv
M-56/1995
R-419

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/05035

15. september 1995

Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg (utgått)

Til alle

Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Styringsgruppen for kontraktproduksjon

Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

Det vises til rundskriv M-48/95.

Landbruksdepartementet har 15.09.95 foretatt tilleggsjusteringer i Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg som følge av Jordbruksavtalen 1995/96. Endringer er foretatt i § 3.1.a og b, § 3.2.a, § 4 og § 11.

Med hilsen

Martin Holtung

Kjell Nyhus

Saksbeh.: Per Finset



Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55