M-57/1993 - Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon

(16.10.1993)

Rundskriv
M-57/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/10802

16.10.1993

Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her

Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55