M-65/1994 - Delegasjon av enkeltvedtakskompetanse etter forskrifter 15. Mars 1979 om sterilisering av avfall til dyrefor

(18.08.1994)

Rundskriv
M-65/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07751

18.08.1994

Til

veterinærene m.fl.

Delegasjon av enkeltvedtakskompetanse etter forskrifter 15. Mars 1979 om sterilisering av avfall til dyrefor

Landbruksdepartementet delegerer med dette til fylkesveterinæren den myndigheten som i §§ 1, 2, 3 og 4 i forskrifter 15. mars 1979 om sterilisering av avfall til dyrefôr er tillagt departementet.

Med hilsen

Per Folkestad
fung. veterinærdirektør

Eivind Liven
avdelingsdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55