M-67/1994 - Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

(02.09.1994)

Rundskriv
M-67/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/07205

02.09.1994

Til

alle fylkesmenn, landbruksavdelingene
Kopi: Debio

Omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk

Vi viser til rundskriv M-57/94 om ordningen med omleggingstilskudd- og arealtilskudd til økologisk landbruk i 1994 og 1995. I rundskrivet ble det nevnt at dokumentasjonen fra Debio med oversikt over antall dekar godkjent økologisk areal på det enkelte bruk, kunne komme noe seinere enn 10. august.

Til orientering vil fylkesvise oversikter over arealoppgaver, antall dekar godkjent ferdig økologisk areal osv, sendes landbruksavdelingene omkring 12. september.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Ragnar Mjelde

Saksbehandler: Torgun M. JohnsenØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55