M-70/1995 - Forskrift om tilskudd til refusjon av slakteverdiog destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av Scrapie

R-433 (16.11.1995)

Rundskriv
M-70/1995
R-433

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1995/06110

16. november 1995

(Forskrift utgått)

Til

Norges bondelag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Omsetningsrådet, Norsk kjøtt, Kjøttbransjens landsforbund

Forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonsutgifter i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie

Vedlagt oversendes Forskrift om tilskott til refusjon av slakteverdi og destruksjonskostnader i forbindelse med pålagt nedslakting på grunn av scrapie.

Formålet med ordningen er å medvirke til at det ikke kommer kjøtt på markedet av sauer og lam fra besetninger som er pålagt nedslaktet på grunn av påvist scrapie.

Landbruksdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i samband med dette stilt midler til disposisjon av Jordbruksavtalens avsetningsmidler (kap. 1150.70.01) til dekning av slakteverdi og destruksjonskostnader.

Med hilsen

Martin Holtung

Håkon Grotli

Saksbeh.: Per FinsetØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55