M-7/1994 - Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367

(13.01.1994)

Rundskriv
M-7/1994

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1994/00218

31.01.1994

Til alle

Fylkesmenn, Landbruksavd., Landbrukskontorene

Avløserordningen, ny versjon av skjema M-367

Vedlagt følger ny versjon av M-367.

Vi ber om at gammel utgave av M-367 blir makulert.

Vi gjør oppmerksom på at registrering av ny bruker og registrering/endring av ring/lag ikke kan gjøres på ett og samme skjema.

Innmelding av bruker i ring/lag gjøres på saldolista.

Når det blir behov for flere eksemplarer av skjemaet kan bestilling sendes:

Trykksaksekspedisjonen
Postboks 8169 Dep
0034 Oslo

Med hilsen

Aase Storhaug

Kan Lamer
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55