M-7/1997 - Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulurrelatert virksomhet

R-498 (03.03.1997)

Rundskriv
M-7/1997
R-498

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1996/3285

3. mars 1997

Gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet

Med hjemmel i forskrift om innkreving av gebyr for behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr for desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet, av 28.02.1997 § 2 har Landbruksdepartementet fattet slikt vedtak:

For behandling av søknader om godkjenning av metoder og teknisk utstyr etter forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til, og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet § 8 betales til det offentlige et gebyr stort kr. 10 000,-.

Dette vedtaket trer i kraft straks.

Med hilsen

Henrik Stenwig
underdirektør

Yngve Torgersen
rådgiver
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55