M-73/1993 - Beregning av erstatning for svikt i honningproduksjon

(10.12.1993)

Rundskriv
M-73/1993

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 1993/12873

10.12.1993

Til

Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Landbrukskontoret, jordbruksetaten, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Medlemmene og varamedlemmene i Styret for fondet for katastrofeordningen i planteproduksjon, m.m., Bisjukdomsnemnda, Norges Birøkterlag

Beregning av erstatning for svikt i honningproduksjon

Vi viser til “Forskrift om katastrofeordningen i honningproduksjon” fastsatt 24.11.93, som ble utsendt sammen med rundskriv M-69/93 03.12.93, og søknadsskjema om erstatning for svikt i honningproduksjon som ble utsendt til fylkesmannen i samtlige fylker 01.12.93.

I formelen for beregning av erstatning i ovennevnte forskrift og søknadsskjema har det dessverre sneket seg inn en feil.

Riktig formel for beregning av erstatning skal være slik:

Erstatning = (0,63 · a - c) · d · b

Opprettet forskrift og søknadsskjema følger vedlagt i ett eksemplar hver. Vi ber om at tidligere utsendte søknadsskjemaer og forskrifter makuleres.

Med hilsen

Martin Holtung e.f.

Carl Erik Semb

Saksbehandler Nanna BerganØnsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55